Naše ďalšie e-shopy: Očakávaj.sk - exotické sypané a porciované čaje | TeamShop.sk - športové oblečenie, obuv a doplnky

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky


OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, spôsob a termín doručenia.


STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru nenachádzajúceho sa v okamihu potvrdenia záväznej objednávky na sklade spoločnosti HSQ Partner, s.r.o., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. V prípade, ak predávajúci porušil podmienky dodania takéhoto tovaru (termín dodania, cena), voči kupujúcemu samozrejme nebude uplatňované právo na náhradu škody.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu: ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné doručenie tovaru na adresu kupujúceho):

V súlade so zákonom má kupujúci ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

Prosím kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Tovar prosím zašlite späť na našu adresu (viď nižšie) a to za nasledovných podmienok:
1/ Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
2/ Tovar nesmie byť použitý.
3/ Tovar musí byť nepoškodený.
4/ Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.). Uvedené dokumenty prosím zašlite spolu s dokladom o kúpe.
5/ Tovar prosím posielajte doporučene, nie na dobierku, poistený, nakoľko nemôžeme ručiť za jeho prípadnú stratu pri preprave do nášho skladu. Adresa na zaslanie tovaru: HSQ Partner, s.r.o., Bodrocká 15, Bratislava 821 07.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

V prípade, ak by sa pri ste pri odstúpení od zmluvy mali akékoľvek otázky neváhajte a prosím kontaktujte nás.


DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ je záručný list podmienkou pre uplatnenie reklamácie výrobku).


DOPRAVA A DORUČENIE TOVARU

Dopravu tovaru zaisťujeme po území celej Slovenskej republiky. Za dopravu zakúpeného tovaru v hodnote, podľa ktorej platí dopravu kupujúci, si účtujeme poštovné, poistenie a dobieročné podľa cenníka UPS.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a doručenie tovaru, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu: či už Vaše kontaktné informácie alebo údaje o Vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerským útokom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Spoločnosť HSQ Partner, s.r.o. robí všetky možné kroky, aby v čo najväčšej možnej miere eliminovala úspešnosť takýchto útokov.